CENTRE SOCIO-SANITARI. OLOT

Rehabilitació mas Cassés per a Centre socio-sanitari. Olot 2006-2009