HABITATGES PORTAL NOU. GIRONA

Rehabilitació habitatges al c. Portal Nou. Girona 1996-1997