REHABILITACIÓ LLOTJA. CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Rehabilitació de la Llotja. Castelló d’Empúries 1980. (Francesc Hereu amb C. Bosch i J.L. Frigola))