EDIFICI CENT LLARS. GIRONA

Edifici Cent Llars. Girona 1981-1982 (amb J.L. Frigola i C. Bosch)